Auto CAD 3D kurs je namenjen inženjerima i tehničarima iz različitih oblasti: arhitektura, grdjevinarstvo, mašinstvo, elektrotehnika. AutoCad je jedan od najpoznatijih računarskih programa za računarsko projektovanje. Autor programa je kompanija Autodesk koja nudi preko 75 specijalizovanih softverskih alata i pomagala za različita ekspertska područja (mašinogradnja, elektrika, elektronika,građevinarstvo, arhitektura, kartografija, geodezija, itd). Osnovni program — AutoCad – je sofisticirani projektantski alat široke, može se reći univerzalne, namene koji podržava dvodimenzionalno projektovanje, kojim se praktično zamenjuje klasično projektovanje na papiru, odnosno tablu za crtanje, šestar i lenjir, i trodimenzionalno modelovanje složenih objekata koji se u „modelnom prostoru“ (engl. model space) mogu proizvoljno zumirati, naginjati, okretati, prikazivati u projekcijama, pogledima i presecima iz svih smerova, sa perspektivnim efektom ili bez njega, proizvoljno osvetljavati i renderovati, tako da trodimenzionalni prikaz imitira fotografiju virtuelnog objekta koji postoji samo u memoriji računara. Za razliku od alternativnih softverskih proizvoda za 2D i 3D modelovanje, AutoCad je specifičan po sofisticiranom (možda malo i prekomplikovanom) sistemu merila i visoka preciznost koja može ići i ispod milimikrona i sistem dimenzioniranja (kotiranja) razmere sa automatskim računanjem koji zadovoljava i najstrože tehničke standarde. Uz izvesne uslove, kotiranje je asocijativno, tj. automatski sledi izmene geometrije obrađivanog modela.

3D – Trodimenzionalni režim
Prostor za modelovanje i radni prostori u režimu „model“ čine „modelni prostor“ u kojem se definiše (konstruiše, menja, dimenzionira-kotira i opisuje) jedan trodimenzionalni model, koji međutim može biti vrlo složen i sadržati veliki broj sastavnih elemenata. U radnim prostorima u režimu „model“ mogu se otvarati projekcije na bilo koju ravan ili preseci i pogledi iz bilo kog smera na trodimenzionalni model. Prostor za modelovanje i projekcije u radnim prostorima automatizovano sarađuju, tako da se svaka promena u bilo kom radnom prostoru ili na modelu u prostoru za modeliranje reflektuje na model, tj. automatski se ažurira na svim ostalim radnim listovima. Prostor za modelovanje je neograničen, a model se može neograničeno zumirati u smeru proširenja obuhvata ili povećanja detalja bez gubitka preciznosti razmere ili rezolucije.