CCNP kurs je namenjen mrežnim inženjerima koji žele da planiraju, implementiraju, verifikuju i rešavaju probleme u lokalnim i širokopojasnim mrežama. Cisco CCNP Routing and Switching program sertifikacije pruža obrazovanje i obuku neophodne za razvijanje praktičnih veština i najboljih praksi. CCNP kurs omogućava uspešno polaganje CCNP testa nakog kojeg će kandidati biti osposobljeni da instaliraju, podešavaju i rešavaju kompleksne probleme rutiranja, svičinga, optimizacije i bezbednosti u LAN, WAN i kampus mrežama (Switched networks). Preduslov za pohađanje CCNP kursa je odslušani CCNA kurs ili položeni CCNA ispit. Da bi ste dobili CCNP sertifikat (Cisco Certified Network Professional) neophodno je položiti tri testa.