ECDL (European Computer Driving Licence) je nezavisan standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.
Izvan Evrope sertifikat je poznat kao ICDL – International Computer Driving Licence.