Aktivno učešće u poslovnim aktivnostima je postalo neizvodljivo bez adekvatnog znanja engleskog jezika. Ukoliko radite za stranu kompaniju ili banku ili poslujete sa strancima vase znanje engleskog jezika mora biti najmanje na nivou koji ne ugrožava tečnu pismenu ili usmenu komunikaciju.