Praćenje napretka i dostugnuća u medicini kao i aktivno učestvovanje na kongresima postalo je nemoguće bez adekvatnog stručnog znanja engleskog jezika.