Jednodnevni trening Liderstvo I je namenjen iskusnijim profesionalcima, trenutnim ili potencijalnim vođama projektnih ili stalnih timova. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici stiču uvid u pojam i teorijske osnove motivacije koja se zasniva na razumevanju različitih potreba zaposlenih kao pokretača njihovog ponašanja. Učesnici u toku treninga uče da, u zavisnosti od željene organizacione kulture i kompanijskih ciljeva, kao i specifičnih potreba zaposlenih, koriste adekvatne motivacione alate. Kroz upoznavanje sa metodama procene učinka i nagrađivanja željenog ponašanja i poslovnih rezultata, učesnici će u svom budućem radu moći da, u skladu sa potrebama svojih timova, na najbolji mogući način mere učinak zaposlenih i kreiraju sistem nagrađivanja koji podstiče željenu atmosferu u timu i maksimizira poslovne rezultate. Korišćenje adekvatnih sistema merenja učinka i konzistentnog sistema nagrađivanja i motivisanja direktno utiče na poslovne rezultate, povećava koheziju unutar timova i organizacije u celini, kao i zadovoljstvo zaposlenih uopšte, čime se višestruko vraća kompanijsko ulaganje u razvoj zaposlenih u ovoj oblasti.

“Liderstvo – umetnost da neko uradi nešto što vi želite, zato što on želi da to uradi.”
Dvajt Ajzenhauer