Jednodnevni trening Liderstvo II je namenjen iskusnijim profesionalcima, trenutnim ili potencijalnim vođama projektnih ili stalnih timova. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici se upoznaju sa različitim stilovima rukovođenja i kako da ih na fleksibilan način koriste u zavisnosti od iskustva i potreba pojedinaca, tj. faze razvoja tima kojim rukovode. Učesnici takođe razvijaju svest o značaju i principima delegiranja kao metode za podizanje lične efikasnosti i razvoj direktnih saradnika. Razumevanje i primena principa situacionog, tj. fleksibilnog rukovođenja i kvalitetni izbori stila rukovođenja, kao i korišćenje delegiranja zadataka kao alata za lični razvoj i razvoj saradnika, doprinosi, kako ličnoj efikasnosti rukovodilaca, tako i timova u celosti, čime se kompanijsko ulaganje u razvoj zaposlenih višestruko vraća.

“Dobar lider ne može biti daleko ispred njegovih sledbenika.”
Teodor Ruzvelt