lpic 2 silver trening partner

Kurs LPIC (Linux Professional Institut Certified) je projektovan za početnike i profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na BSD i Linux platformama kao i u mešovitim mrežama, a da pri tome obuhvata više različitih distribucija (Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu …).

Pored toga, polaznici će se detaljno upoznati sa naprednom Linux system administracijom, uključujući najčešće zadatke u odnosu na Linux kernel, startup sistema i sistemskog održavanja. Ovaj kurs takođe nudi mogućnosti naprednog menadžmenta blokova particija za skladištenje podataka, kao i napredna mrežna podešavanja, podešavanja autentifikacije, sa akcentom na sigurnost sistema uključujući firewall i VPN.  Pored navedenog, ovaj kurs se fokusira na podešavanje i instalaciju osnovnih mrežnih servisa poput DHCP, DNS, SSH, Web servera, fajl servera preko FTP, NFS ili Sambe, email konfiguraciju i servise, itd. 

LPIC-2 kurs je dizajniran kako bi odgovorio na moderne zahteve iz Linux sveta sa akcentom na profesionalnu sistemsku administraciju na nivou kernela i mrežnu administraciju koja je u prvom planu. 

LPI organizacija sertifikovanje i kurseve deli na sledeći način:

  • LPIC-1: Linux Administrator
  • LPIC-2: Linux Engineer
  • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional – Mixed Environment
  • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional – Security
  • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional – Virtualization and High Availability 

Prednosti Linux operativnih sistema su brojne, pored cene i mogućnosti modifikovanja istih,  sigurnost i stabilnost u radu su njihovi glavni aduti.

 

Hiring managers are looking for open source Linux professionals.