MCSA kurs (Microsoft® Certified Solutions Associate – administrator sistema sa Microsoftovim sertifikatom) je projektovan za profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows Server 2012 platformama, uključujući i Windows .NET Server. Uloga sertifikovanih MCSA stručnjaka kod implementiranja obuhvata instaliranje i konfigurisanje delova sistema. Uloga kod upravljanja obuhvata administriranje i održavanje sistema. Tipični MCSA sistem inžinjer održava stotine i hiljade korisnika na 2 do 100 lokacija. Tipični mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi servere ili mrežne barijere, Internet i intranet, daljinske pristupe i upravljanje klijentskim računarima. Potrebe povezivanja obuhvataju povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom i povezivanje korporacijske mreže sa Internetom.