kurs-programiranja it centar nis

Kurs Naprednog PHP  web programiranja je namenjen polaznicima koji su završili osnovni kurs PHP Web programiranja,  kao i profesionalnim PHP developerima koji žele da unaprede svoje znanje i nauče Laravel framework.

PHP se sve češće koristi i kao backend podrška na projektima kod mobilnih aplikacija, zbog čega ćemo obraditi kreiranje API servisa.

Osim samog kodiranja ovaj kurs pokriva i samu metodologiju i proces integracije koda, tako da ćete na kraju biti potpuno spremni za rad u timu, u realnom radnom okruženju.