Liderstvo II – situaciono rukovođenje i delegiranje

Jednodnevni trening Liderstvo II je namenjen iskusnijim profesionalcima, trenutnim ili potencijalnim vođama projektnih ili stalnih timova. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici se upoznaju sa različitim stilovima rukovođenja i kako da ih na fleksibilan način koriste u zavisnosti od iskustva i potreba pojedinaca, tj. faze razvoja tima kojim rukovode. Učesnici takođe razvijaju svest o značaju i principima delegiranja kao metode za podizanje lične efikasnosti i razvoj direktnih saradnika. Razumevanje i primena principa situacionog, tj. fleksibilnog rukovođenja i kvalitetni izbori stila rukovođenja, kao i korišćenje delegiranja zadataka kao alata za lični razvoj i razvoj saradnika, doprinosi, kako ličnoj efikasnosti rukovodilaca, tako i timova u celosti, čime se kompanijsko ulaganje u razvoj zaposlenih višestruko vraća.

“Dobar lider ne može biti daleko ispred njegovih sledbenika.”
Teodor Ruzvelt

Liderstvo I – motivacija saradnika

Jednodnevni trening Liderstvo I je namenjen iskusnijim profesionalcima, trenutnim ili potencijalnim vođama projektnih ili stalnih timova. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici stiču uvid u pojam i teorijske osnove motivacije koja se zasniva na razumevanju različitih potreba zaposlenih kao pokretača njihovog ponašanja. Učesnici u toku treninga uče da, u zavisnosti od željene organizacione kulture i kompanijskih ciljeva, kao i specifičnih potreba zaposlenih, koriste adekvatne motivacione alate. Kroz upoznavanje sa metodama procene učinka i nagrađivanja željenog ponašanja i poslovnih rezultata, učesnici će u svom budućem radu moći da, u skladu sa potrebama svojih timova, na najbolji mogući način mere učinak zaposlenih i kreiraju sistem nagrađivanja koji podstiče željenu atmosferu u timu i maksimizira poslovne rezultate. Korišćenje adekvatnih sistema merenja učinka i konzistentnog sistema nagrađivanja i motivisanja direktno utiče na poslovne rezultate, povećava koheziju unutar timova i organizacije u celini, kao i zadovoljstvo zaposlenih uopšte, čime se višestruko vraća kompanijsko ulaganje u razvoj zaposlenih u ovoj oblasti.

“Liderstvo – umetnost da neko uradi nešto što vi želite, zato što on želi da to uradi.”
Dvajt Ajzenhauer

Timski rad

Jednodnevni trening Timski rad je namenjen profesionalcima koji su članovi ili vođe stalnih ili projektnih timova. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici stiču svest o suštini timskog rada i značaju saradnje za timsku efikasnost. U toku treninga učesnici se upoznaju sa specifičnostima grupa i timova, uče da prepoznaju faze u formiranju timova i, shodno tome, svoju ulogu u formiranju i radu sopstvenog tima. Učesnici se takođe upoznaju i sa tipovima timskog donošenja odluka i kroz konkretne primere uče da prave kvalitetne izbore u tom procesu. Obzirom da virtuelni (remote) timovi postaju sve prisutniji u savremenom poslovanju, jedan deo treninga je posvećen specifičnostima rada u virtuelnim (remote) timovima. Visoka specijalizacija i neophodnost timskog rada u skoro svakom aspektu rada, doveli su do toga da zajedništvo i saradnja nesumnjivo spadaju u ključne faktore uspeha savremenih kompanija, te je ulaganje u razvoj zaposlenih u ovoj oblasti postao imperativ savremenog poslovanja.

“Talentom se dobijaju utakmice, timskim radom i inteligencijom se dobijaju titule.”
Majkl Džordan

Veštine komunikacije

Jednodnevni trening Veštine komunikacije je namenjen profesionalcima koji žele da efikasnije i efektivnije komuniciraju sa kolegama i poslovnim partnerima. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici stiču svest o procesu komunikacije, uče da prepoznaju, poštuju i prilagode se različitim stilovima komunikacije, kao i da daju konstruktivnu povratnu informaciju. U toku treninga učesnici se upoznaju i sa različitim tehnikama koje će im pomoći da jasnije i efektivnije komuniciraju, sa posebnim osvrtom na specifičnosti elektronske komunikacije, obzirom na značaj koji ona ima u savremenom poslovanju. Ulaganje kompanija u edukaciju zaposlenih iz ove oblasti višestruko se vraća kroz veću efikasnost na radnom mestu. Zaposleni sa razvijenim tehnikama i veštinama usmene i elektronske komunikacije prave kvalitetnije izbore kanala i načina komunikacije, a razmena informacija unutar kompanije, kao i sa poslovnim partnerima, je brža i efektivnija, što se direktno odražava na kompanijske rezultate.

“Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči.”
Meša Selimović

Upravljanje vremenom i stresom

Jednodnevni trening Upravljanje vremenom i stresom je namenjen profesionalcima koji žele da bolje koriste svoje vreme i smanje nivo stresa, kako na poslu, tako i u privatnom životu. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici stiču, ne samo svest o značaju i principima uspešnog upravljanja vremenom, već i konkretne alate koji će im pomoći da bolje planiraju, adekvatno definišu prioritete i eliminišu kradljivce vremena i najčešće uzroke stresa. Ulaganje kompanija u edukaciju zaposlenih iz ove oblasti višestruko se vraća kroz veću efikasnost na radnom mestu i povećanje zadovoljstva zaposlenih usled smanjenja stresa i boljeg balansa između posla i privatnog života.

Ako vodimo računa o minutima, godine će brinuti same o sebi.“
Bendžamin Frenklin