Upravljanje projektima po PMI metodologiji i priprema za PMP ispit!

Trening je namenjen: rukovodiocima u kompaniji, rukovodiocima projekata, članovima projektnih timova, IT administratorima, sponzorima projekata, klijentima, kandidatima za PMI sertifikaciju, kao i svim ostalim kandidatima koji žele da nauče upravljanje projektima po PMI metodologiji.

Kroz teorijski i praktičan rad polaznici će imati priliku da nauče kako se efikasno upravlja projektima, od inicijacije, preko planiranja, izvršenja, monitoringa i kontrole do završetka projekta. Kako se kroz integrativni pristup upravlja obimom projekta, vremenom, troškovima, kvalitetom,  resursima (ljudskim i materijalnim), komunikacijom na projektu, rizicima, nabavkom i zainteresovanim stranama. Polaznici će naučiti kako ostvariti rezultate i ciljeve projekta u planiranom vremenu i u okviru planiranog  budžeta.

Trening se zasniva na PMI metodologiji za upravljanje projektima koju propagira Project Management Institute – PMI, kao najveće svetsko telo koje se bavi upravljanjem projektima.

Tokom 35 sati polaznici će odslušati zanimljiva predavanja i učestvovati u interaktivnim radionicama i na taj način steći odgovarajuća znanja koja će moći uspešno primeniti u praksi. Takođe, pohađanjem kursa polaznik stiče 35 bodova koji su uslov za prijavu polaganja ispita za sticanje zvanja Project Management Professional (PMP).

 

Vrednovanje PMP sertifikata u svetu

PMI PMP sertifikacija je prepoznata širom sveta kao jedna od najznačajnijih i najviše traženijih poslovnih i profesionalnih sertifikacija za projektne menadžere u svim industrijama posebno u građevinarstvu, farmaceutskoj industriji, proizvodnji i distribuciji energije, IT industriji i telekomunikacijama, finansijama, državnoj upravi i javnim preduzećima itd.

Prosečna godišnja plata projektnog menadžera koji poseduje PMP sertifikat prikazana je na narednom grafikonu:

pmp

Data source: PMI’s PMP Salary Survey Report 9th edition

 

PMI godišnje sprovodi anketu o platama projektnih menadžera koja pokazuje da projektni menadžeri sa PMP sertifikacijom dobijaju veću platu (22% više u proseku) od onih bez PMP sertifikacije (https://www.pmi.org/learning/careers/project-management-salary-survey).

 

Prosečna godišnja plata projektnog menadžera sa PMP sertifikatom u odnosu na druge sertifikate:

O značaju PMP sertifikacije govore brojke koje pokazuju da broj onih koji poseduju PMP sertifikat raste iz godine u godinu.

Više o PMP sertifikaciju možete naći na sajtu: https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp