IT Centar, kao prvi sertifikovani edukacioni centar u jugo-istočnoj Srbiji, pored profesionalnih obuka za administratore računarskih mreža, nudi usluge projektovanja, implementacije i održavanje računarske mrežne infrastrukture.

Nas zadatak i cilj je dovođenje kompletne infrastrukture klijenta u optimalni režim rada. Nudimo redovne posete inženjera na lokaciji korisnika ali i redovno daljinsko nadgledanje servera i mrežne opreme što omogućava otklanjanje problema bez dolaska na lokaciju i uticaja na rad korisnika. U saradnji sa klijentom analiziramo potrebe i zahteve kompanije i planiramo dalji razvoj mrežne i računarske opreme nudeći moderne servise u cilju povećanja produktivnosti same kompanije.

Naši zaposleni su sertifikovani sistem inženjeri obučeni da instaliraju i konfigurišu mrežnu opremu najeminetnijih svetskih proizvođača: Cisco, Mikrotik, Juniper, Allied Telesis, HP, Dell…

Našim klijentima nudimo sledeće usluge:

PROJEKTOVANJE, KONFIGURACIJA I ODRŽAVANJE

Aktivna i pasivna mrežna infrastruktura

 • Kabliranje
 • Singlmode ili multimod optika, medija konvertori
 • Oprema za rack ormane
 • L2 / L3 svičevi,
 • Ruteri,
 • Agregacioni  i distrubutivni svičevi,
 • Svičevi sa optičkim i rj45 portom,
 • Bežična mrežna oprema,
 • Uređaji za mrežnu bezbednost (Firewalls, Secure VPN Ruteri, VPN Firewalls)

Serverska infrastruktura

 • Serverske mašine
 • Oprema za servere

Klijentska infrastruktura

 • PC računari
 • Prenosni računari
 • All in One računari
 • Brandname računari
 • Tableti

Serverski operativni sistem

 • Windows Server edicije : Standard, Foundation, Essentials, Data Centar
 • Linux

Održavanje

IT centar ima tim iskusnih i kvalifikovanih inženjera koji mogu pružiti tehničku podršku ili neophodnu intervenciju na sistemu, efikasno u  najkraćem roku. Znanje, dugogodišnje iskustvo i adekvatni resursi omogućuju da svojim korisnicima pružamo sledeće usluge:
 • Ugovor o održavanju sistema u definisanom vremenskom periodu i roku
 • Tehničku podršku po sistemu 24/7
 • Servisiranje i održavanje pasivne i aktivne opreme nakon isteka garantnog roka
 • Udaljeni nadzor i Ticketing sistem

Konsalting

IT Centar pruža stručne konsultantske usluge, savete i podršku korisnicima, u cilju poboljšanja efikasnosti poslovanja i optimalnog iskorišćenja kapaciteta i funkcionalnosti postojećeg ili novog telekomunikacionog sistema:
 • Optimizacija sistema u pogledu kapitalnih troškova i investicija
 • Redukcija troškova održavanja sistema
 • Optimalno odnosno maksimalno iskorišćenje resursa i usluga na implementiranom sistemu
 • Predlog i savet pri izboru odgovarajuće usluge od strane telekom provajdera
 • Obuka i edukacija postojećih i novih korisnika u pogledu korišćenja telekom usluga i sistema

VIRTUELIZACIJA SERVERSKE INFRASTRUKTURE

Cloud Servisi Office 365

 • Pristup dokumentima sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja (telefon, tablet)
 • E-mail, kalendar, kontakti na jednom mestu
 • Timski rad i mogućnost uređivanja jednog dokumenta istovremeno od strane više korisnika

Sistem za objedinjenu elektronsku poštu

 • Čuvanje elektronske pošte na jednom mestu
 • Deljenje kalendara sa više korisnika
 • Podešavanje podsetnika za bitne događaje
 • Prstupanje e-mailovima putem mobilnog telefona ili bilo kog računara

Sistem za daljinski pristup (RDS)

 • Bezbedan pristup udaljenim uređajima sa bilo koje lokacije preko Interneta

Backup rešenja

 • Sistemi za čuvanje rezervnih kopija podataka sa servera i radnih stanica

Sigurnosna rešenja

 • Statefull firewall inspekcije
 • Inspekcije na aplikativnom sloju
 • IDS/IPS sistemi
 • IPSec/SLA konekcije
 • Simulacija napada na računarski sistema (Pen test)

IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE VOIP CENTRALA

Nudimo Vam kompletnu uslugu po sistemu „ključ u ruke“, od projektovanja celokupne fizičke i logičke infrastrukture, preko implementacije računarske mreže, pa sve do obuke administratora. Investiranjem u mrežnu opremu osiguravate Vašem preduzeću stabilnost i sigurnost poslovanja i dostupnost poslovnih aplikacija i servisa. Sistem IP telefonije se može lako integrisati u sistem kontakt centra koji omogućava kvalitetniji način komunikacije sa svojim klijentima: govor, email, chat, video, WEB, društvene mreže.