SolidWorks kurs spada u modernije CAD kurseve za 3D modeliranje i prevashodno je namenjen inženjerima mašinstva. Po završetku SolidWorks kursa kandidati će biti osposobljeni za izradu 3D modela delova i sklopova, kao i izradu tehničke dokumentacije za izradu istih.