AgileMonth-IT Centar

Agile Month – Sve što treba da znate o 6. Agile Month-u

Svake jeseni i proleća, održava se po jedna serija kurseva i treninga posvećenih agilnom razvoju softvera. Ovaj niz edukacija, koji traje mesec dana, poznat je IT svetu kao Agile Month. Naredni, 6. Agile Month biće april 2018.

Tokom aprila, održaće se nekoliko sertifikacionih Agile kurseva, kao i napredni treninzi. Sertifikacioni kursevi se održavaju u saradnji sa Scrum Alliance, krovnom organizacijom za Scrum framework u svetu (najčešće korišćen agilni framework). To su, pre svega, sertifikacioni kursevi za Scrum Master i Product Owner uloge. Do sada su ova dva kursa uvek bila dvodnevna. Međutim, u ovom Agile Month-u po prvi put će se održati i trodnevni sertifikacioni Scrum Master kurs (obogaćen dodatnim praksama i mnogim primerima iz svakodnevnog poslovanja). Od prethodnog Agile Month-a, uveden je i Certified Agile Leadership kurs, koji je namenjen svima onima koji bi da nauče više o Agilnoj transformaciji i vođenju tog procesa, liderskim tehnikama koje se mogu primeniti u organizaciji, timu i na individualnom nivou. Sertifikat CAL1 nakon ovog kursa takođe izdaje Scrum Alliance.

Što se tiče naprednih treninga sa programa Kontinuirane Agile edukacije, dva od tri u ovom Agile Month-u vodiće naš Agile Coach Zoran Vujkov. To su: Agile Requirements & User Stories i Agile Planning & Estimating. Sadržaj ovih treninga je usko povezan i preporučuje pohađanje oba, ukoliko polaznik nema određeno predznanje bar o jednoj od pomenutih tema. Ovi treninzi su jednodnevni, kao i napredni trening koji će voditi Marc Löffler, Agile Retrospective Masterclass.

Na kraju Agile Month-a – april 2018, tačnije 27. aprila, održaće se 3. Agile Serbia konferencija u Madlenianumu, u Beogradu. Ovo je jedan od najvećih događaja na teme agilnost, liderstvo i razvoj softvera u SEE regionu. Program se odvija na tri scene, kroz predavanja, diskusije i radionice. Dodatno, u neformalnom prostoru pod nazivom Coaching Corner, tokom celog dana učesnici mogu porazgovarati sa Agile Coach-evima. Ove godine premijerno će biti predstavljena i aplikacija za biznis match making i različite aktivacije učesnika na događaju MatchAbout, koju razvija pokrovitelj konferencije, kompanija Puzzle Software. Pored ove, brojne druge kompanije su podržale konferenciju, a ističu se Endava (zlatni sponzor), Quantox (srebrni sponzor), TomTom (srebrni sponzor) i Scrum Alliance (specijalni sponzor).

Sve informacije o kursevima i treninzima dostupne su na sajtu www.agile-serbia.rs, a raspored ovih edukativnih događaja na http://www.agile-serbia.rs/agile_month/april-2018/.