pearson-vue-authorized-test-center

Pearson VUE test centar je ponovo otvoren!

Dragi naši kandidati,

Pearson-Vue-Authorized-Test-Center

Pearson VUE test centar je ponovo otvoren, od  1. Jula 2021, u prostorijama IT Centra, ul. Cara Dušana 90/3, Niš.

Uz primenu mera socijalnog distanciranja, primenjene su i mere zaštite za sve zaposlene, kao i za higijenu poslovnih prostorija. Ove mere su obavezne za sve korisnike usluga polaganja u test centru.

Kako bi se sprečila zadržavanja u test centru, molimo polaznike da dođu 15 minuta pre zakazanog termina polaganja. Pri dolasku na zakazan termin polaganja, molimo sve kandidate da se pridržavaju obavezne mere razmaka koja iznosi 2m u svim pravcima. Maksimalan broj kandidata koji može da polaže ispit je 1.

Svaki kandidat je obavezan da nosi sopstvenu zaštitnu masku koja prekriva usta i nos od momenta ulaska do momenta izlaska iz prostorija test centra (maska se uklanja samo za potrebe obaveznog fotografisanja Pearson VUE test centra kao metode identifikacije kandidata). Ukoliko kandidat ošteti masku na putu do test centra, biće mu omogućena zamena za novu pri dolasku u test centar.

Prilikom ulaska u prostorije test centra obavezno je dezinfikovanje ruku, sa sredstvom za dezinfekciju koju obezbeđuje test centar na ulazu.

Radi zaštite svih u Vašoj okolini i sprečavanja širenja virusa, molimo kandidate koji imaju neke od simptoma Covid-19 da NE DOLAZE u prostorije test centra.

 

Hvala Vam što ćete uz pridržavanje ovih mera, zaštititi i naše zaposlene i sve druge u Vašoj okolini!

Zakazivanje ispita će se dalje vršiti preko zvaničnog web sajta Pearson Vue.