online predavanja, uzivo, edukacija, skola

Vest: Otvaranje test centra TOEFL

Dragi naši kandidati,

TOEFL test centar je ponovo otvoren, od 1. Avgusta 2021, u prostorijama IT Centra, ul. Cara Dušana 90/3, Niš.

Uz primenu mera socijalnog distanciranja, primenjene su i mere zaštite za sve zaposlene, kao i za higijenu poslovnih prostorija. Ove mere su obavezne za sve korisnike usluga polaganja u test centru.

Kako bi se sprečila zadržavanja u test centru, molimo polaznike da dođu 30 minuta pre zakazanog termina polaganja. Pri dolasku na zakazan termin polaganja, molimo sve kandidate da se pridržavaju obavezne mere razmaka koja iznosi 2m u svim pravcima. Maksimalan broj kandidata koji može da polaže ispit istovremeno je 4.

Svaki kandidat je obavezan da nosi sopstvenu zaštitnu masku koja prekriva usta i nos od momenta ulaska do momenta izlaska iz prostorija test centra. Ukoliko kandidat ošteti masku na putu do test centra, biće mu omogućena zamena za novu pri dolasku u test centar.

Prilikom ulaska u prostorije test centra obavezno je dezinfikovanje ruku, sa sredstvom za dezinfekciju koju obezbeđuje test centar na ulazu.

Radi zaštite svih u Vašoj okolini i sprečavanja širenja virusa, molimo kandidate koji imaju neke od simptoma Covid-19 da NE DOLAZE u prostorije test centra.

Hvala Vam što ćete uz pridržavanje ovih mera, zaštititi i naše zaposlene i sve druge u Vašoj okolini!

Zakazivanje ispita će se dalje vršiti preko zvaničnog web sajta ETS.