silver-linux-training-partner

IT Centar je postao silver Linux trening partner

Linux trening partner

lpic silver trening partner

IT Centar je od 01.08.2021. ovlašćeni Linux Professional Institute (LPI) training center u Nišu.

Linux Professional Institute Certification (LPIC) podrazumeva nekoliko aspekata Linux administracije. LPIC ispiti su najviši stepen potvrde znanja i veština koje IT profesionalac treba da ima u radu sa Linux operativnim sistemima. Ovo partnerstvo, omogućiće svim kandidatima da postignu najviši stepen znanja i serifikacije u okviru Linux poslovnog okruženja.

 

Šta se dobija sticanjem LPIC sertifikacije?

LPI sarađuje sa organizacijama širom sveta kako bi osigurao rast i usvajanje Linuxa, otvorenog koda i besplatnog softvera. Ovaj rad uključuje strategiju pomaganja i saradnje sa postojećim organizacijama koje dele slične interese. Ovde se radi o idealu omogućavanja ekonomskih i kreativnih mogućnosti svima usvajanjem otvorenog koda, proverom znanja i veština, tako da nam je veoma drago što svim  kandidatima možemo obezbediti adekvatno znanje i sertifikaciju.

Sticanjem LPIC sertifikacije dobijate potvrdu znanja iz oblasti Linux operativnog sistema.

Postoje dva nivoa LPIC sertifikacije:

1. Junior Level Linux Professional (LPIC-1)

lpic 1 silver trening partner

Kurs je namenjen stručnjacima koji se bave sistemskom administracijom, administratorima mreža i baza podataka, inženjerima koji učestvuju u razvoj i podešavanje mrežnih servisa, specijalistima za tehničku podršku, i svima onima koji žele da se upoznaju sa Linux okruženjima na najbolji i najefikasniji način. Dobijanjem sertifikata, polaznici kursa su spremni da implementirajum upravljaju i rešavaju probleme pri radu na mrežnim sistemima pod Linux okruženjem.

Za dobijanje LPIC-1 sertifikacije potrebno je položiti dva ispita: Exam 101 i Exam 102. Ovi ispiti pokrivaju mnoštvo znanja i veština koje IT profesionalac treba da poseduje u radu sa Linux operativnim sistemima

2. Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)

lpic 2 silver trening partnerKurs je namenjen stručnjacima koji se bave sistemskom administracijom i Linux okruženjem na inženjerskom nivou. Administratorima mreža, Linux operativnih sistema, baza podataka, inženjerima koji učestvuju u razvoj i podešavanje mrežnih servisa, specijalistima za tehničku podršku, i svima onima koji žele da se upoznaju sa Linux okruženjima na najbolji i najefikasniji način ovaj kurs predstavlja odličnu odskočnu tačku za dalje usavršavanje. Dobijanjem sertifikata, polaznici kursa su spremni da implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme pri radu na mrežnim sistemima pod Linux okruženjem na inženjerskom nivou.

Za dobijanje LPIC-2 sertifikacije potrebno je položiti dva ispita: Exam 201 i Exam 202. Ovi ispiti pokrivaju napredna znanja i veštine koje IT profesionalac treba da poseduje u radu sa Linux operativnim sistemima.

Kako se priprema za LPIC sertifikaciju?

Ispiti za sertifikaciju LPIC su jedno od glavnih sredstava da LPIC da ispuni svoju misiju promocije otvorenog koda podizanjem IT profesionalaca koji rade sa njim, a LPIC partneri su ključnideo u celoj misiji.  Gradivo potrebno za sticanje ovih sertifikata fokusirano je na brojne ključne oblasti specifične za administratorske poslove. Dostupno je na različitim nivoima i podesno za polaznike svih godina, sa različitim prethodnim iskustvom. Nakon odslušanih treninga u IT Centru, polaznici su u potpunosti spremni da uspešno polože sertifikacione ispite. Za zadovoljstvom očekujemo nove polaznike.

Vaš, IT Centar