lpic 1 silver trening partner

Kurs LPIC (Linux Professional Institut Certified) je projektovan za početnike i profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na BSD i Linux platformama kao i u mešovitim mrežama, a da pri tome obuhvata više različitih distribucija (Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu …).

Pored toga, polaznici će se detaljno upoznati sa radom preko komandne linije, instalacijom i konfiguracijom računara, i računarskih komponenti pod Linux okruženjem, kao i osnovnom mrežnom konfiguracijom.

LPIC-1 kurs je dizajniran kako bi odgovorio na moderne zahteve iz Linux sveta sa akcentom na profesionalnu sistemsku administraciju koja je u prvom planu.

LPI organizacija sertifikovanje i kurseve deli na sledeći način:

  • LPIC-1: Linux Administrator
  • LPIC-2: Linux Engineer
  • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional – Mixed Environment
  • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional – Security
  • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional – Virtualization and High Availability

Prednosti Linux operativnih sistema su brojne, pored cene i mogućnosti modifikovanja istih,  sigurnost i stabilnost u radu su njihovi glavni aduti.

 

LPI Certification Track Overview & Job Matching Certifications

road map linux