linux it centar nis

Kurs LPIC (Linux Professional Institut Certified) je projektovan za početnike i profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na BSD i Linux platformama kao i u mešovitim mrežama, a da pri tome obuhvata više različitih distribucija (Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu …).

LPI – Linux Professional Institut je nezavisna organizacija koja se godinama bavi edukacijom, testiranjem i sertifikacijom iz oblasti Linux distribucija i predstavlja jedan od najjačih centara ove vrste u svetu. Prema ovoj organizaciji postoje tri nivoa znanja:

  • LPIC-1 (Junior Level Linux Professional)
  • LPIC-2 (Advanced Level Linux Professional)
  • LPIC-3 (Senior Level Linux Professional)

Recimo samo da sertifikat organizacije CompTia Linux+ predstavlja LPIC-1 a testovi su preuzeti od LPI na osnovu njihovog međusobnog ugovora o saradnji.

Prednost Linux operativnih sistema je njihova stabilnost, sigurnost, modifikacija i naravno cena. Većina distribucija je besplatna a naplaćuje se samo dokumentacija i tehnička podrška. Zašto mi ne bismo bili tehnička podrška? Zašto mi ne bismo vršili implementaciju, administraciju i održavanje mrežnih sistema i tipičnih mrežnih servisa i resursa koji obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi servere ili mrežne barijere, internet i intranet, daljinski pristup i upravljanje klijentskim računarima?