Auto CAD 2D kurs je namenjen inženjerima i tehničarima iz različitih oblasti: arhitektura, grdjevinarstvo, mašinstvo, elektrotehnika. Auto CAD 2D kurs je jedan od najpoznatijih računarskih programa za računarsko projektovanje. Autor programa je kompanija Autodesk koja nudi preko 75 specijalizovanih softverskih alata i pomagala za različita ekspertska područja (mašinogradnja, elektrika, elektronika,građevinarstvo, arhitektura, kartografija, geodezija, itd). Osnovni program — AutoCad – je sofisticirani projektantski alat široke, može se reći univerzalne, namene koji podržava dvodimenzionalno projektovanje, kojim se praktično zamenjuje klasično projektovanje na papiru, odnosno tablu za crtanje, šestar i lenjir, i trodimenzionalno modelovanje složenih objekata koji se u „modelnom prostoru“ (engl. model space) mogu proizvoljno zumirati, naginjati, okretati, prikazivati u projekcijama, pogledima i presecima iz svih smerova, sa perspektivnim efektom ili bez njega, proizvoljno osvetljavati i renderovati, tako da trodimenzionalni prikaz imitira fotografiju virtuelnog objekta koji postoji samo u memoriji računara. Za razliku od alternativnih softverskih proizvoda za 2D i 3D modelovanje, AutoCad je specifičan po sofisticiranom (možda malo i prekomplikovanom) sistemu merila i visoka preciznost koja može ići i ispod milimikrona i sistem dimenzioniranja (kotiranja) razmere sa automatskim računanjem koji zadovoljava i najstrože tehničke standarde. Uz izvesne uslove, kotiranje je asocijativno, tj. automatski sledi izmene geometrije obrađivanog modela.

2D – Dvodimenzionalni režim
U režimu „papir“ radni prostori predstavljaju nezavisne papire među kojima nema nikakve povezanosti, pa se koriste na način uobičajen u klasičnom „papirskom“ projektovanju za crtanje dvodimenzionalnih projekcija i preseka. Takve su projekcije „pljosnate“, tj. ne mogu se okretati u prostoru i nemaju promjenljiv ugao gledanja. Na svakom radnom listu se može prikazati drugi objekat ili drugi element složenog objekta čiji je sastavni crtež takođe sadržan u jednom ili više radnih prostora. Skup radnih prostora u režimu „papir“ predstavlja „papirni prostor“ AutoCad-a (engl. paper space). Pogledi i projekcije trodimenzionalnog modela ne mogu se aktivirati u papirnom prostoru, a objekti ucrtani u papirni prostor uopšte se ne prikazuju u prostoru za trodimenzionalno modelovanje.