windows server 2019

Kome je namenjen kurs za Windows Server 2019?

Windows Server 2019 administrator kurs je projektovan za profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows Server 2019 platformama.

 

Preko 80% računara pokreće Microsoft operativni sistem.

Koji je zadatak sistem inženjera?

Serverski sistemi često predstavljaju ključni deo svakodnevnih operacija za bilo koji posao. Zadatak sistem inženjera je da održava stotine i hiljade korisnika na 2 do 100 lokacija. Mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampače, proksi servere ili mrežne barijere, Internet i intranet, daljinske pristupe i upravljanje klijentskim računarima.

Potrebe povezivanja obuhvataju povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom i povezivanje korporacijske mreže sa Internetom.

 

Pogledajte naš novi kurs koji je usko povezan sa Windows Server 2019, to je VMware vSphere kurs i možete ga pronaći i ovde.