windows server 2019

Windows Server 2019 administrator kurs je projektovan za profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows Server 2019 platformama. Preko 80% računara pokreće Microsoft operativni sistem. Serverski sistemi često predstavljaju ključni deo svakodnevnih operacija za bilo koji posao. Zadatak sistem inženjera je da održava stotine i hiljade korisnika na 2 do 100 lokacija. Mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampače, proksi servere ili mrežne barijere, Internet i intranet, daljinske pristupe i upravljanje klijentskim računarima. Potrebe povezivanja obuhvataju povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom i povezivanje korporacijske mreže sa Internetom.