Jednodnevni trening Veštine komunikacije je namenjen profesionalcima koji žele da efikasnije i efektivnije komuniciraju sa kolegama i poslovnim partnerima. Kroz zanimljive primere i praktične vežbe učesnici stiču svest o procesu komunikacije, uče da prepoznaju, poštuju i prilagode se različitim stilovima komunikacije, kao i da daju konstruktivnu povratnu informaciju. U toku treninga učesnici se upoznaju i sa različitim tehnikama koje će im pomoći da jasnije i efektivnije komuniciraju, sa posebnim osvrtom na specifičnosti elektronske komunikacije, obzirom na značaj koji ona ima u savremenom poslovanju. Ulaganje kompanija u edukaciju zaposlenih iz ove oblasti višestruko se vraća kroz veću efikasnost na radnom mestu. Zaposleni sa razvijenim tehnikama i veštinama usmene i elektronske komunikacije prave kvalitetnije izbore kanala i načina komunikacije, a razmena informacija unutar kompanije, kao i sa poslovnim partnerima, je brža i efektivnija, što se direktno odražava na kompanijske rezultate.

“Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči.”
Meša Selimović