VMware vSphere course

Serveri x86 su u današnje vreme postali ograničeni resurs i ne mogu imati mnogo informacija, a danas se podaci vrlo brzo obrađuju i pristižu na server.

Kao rezultat toga, IT organizacije su morale da koriste više servera koji rade sa samo delom svog kapaciteta kako bi održali korak s ovim prilivom podataka. Nažalost, ovo je povećavalo troškove i smanjivalo efikasnost.

Sa virtualizacijom, kompanije se mogu osloniti na softver zasnovan na Cloudu koji menja fizičke servere kako bi kreirali virtuelni serverski sistem. Praktično mogu se pokrenuti više virtuelnih mašina na samo jednom serveru. To je pristupačnije i efikasnije od pokušaja kupovine više mašina u jednom okruženju.

vSphere ima glavnu ulogu u virtuelizaciji servera.

Šta je VMware vSphere i kome može pomoći?

VMware vSphere je virtuelna platforma koja ima zadatak da tranformiše fizičke resurse u virtuelne kako bi stepen iskorišćenja IT resursa bio što veći a time se olakšala administracija, dobila veća bezbednost podataka i sistemi dobili veliku otpornost na iznenadne otkaze.

Ovaj kurs omogućava sistem inženjeru i administratoru da instalira, konfiguriše i upravlja VMware vSphere okruženjem. Nakon odslušanog kursa polaznik je uspešno pripremljen da navedene usluge primeni na infrastrukturi za organizaciju bilo koje veličine koje uključuje ESXi hipervizor i vCenter.

Kurs predstavlja pripremu za administraciju VMware vSphere infrastrukture i daje osnovu za rad sa drugim VMware tehnologijama u okviru softverski definisanog data centra.

 

Pogledajte kurs za Windows Server 2019 Administrator