U saradnji sa kompanijom Agile Humans, predstavljamo vam trening Certified Agile and Scrum Practitioner (CASP). Ovaj trening namenjen je svima koji su zainteresovani da sistematično sagledaju mogućnosti primene agilnih metodologija, odnosno naprave prvi korak u edukaciji i nedvosmisleno procene da li je to ono što im treba. Takođe, namenjen je svima koji se spremaju za agilnu transformaciju, posebno kompanijama koje očekuju krupne promene u pravcu agilnog razvoja.

UVOD U AGILNO JE UVOD U KARIJERU!

Ovaj kurs je odlična priprema za sve zaposlene u takvim organizacijama bez obzira na industriju iz koje dolaze i bez obzira na to da li će biti direktno uključeni u promene. Odlična je prilika i za sve ljude koji bi želeli da se prekvalifikuju kako bi mogli da konkurišu za bolje, dinamičnije poslove. A može dobro doći i Scrum Masterima koji nisu imali formalnu obuku ili neko vreme nisu aktivni a hteli bi da sistematizuju ili osveže znanje.
Potražnja za agilnim poslovima svih vrsta raste, a isto tako raste i potreba za tim da se bolje objasni o čemu se tačno radi. Naime, agilna zanimanja su sasvim nova, i neretko izazivaju zbunjenost i znatiželju, međutim nedovoljnu da bi se ljudi upustili u skupe, dvodnevne sertifikovane kurseve Scrum Alliance.
Zato smo odlučili da vam ponudimo pristupačan, jednodnevni kurs koji će vam pomoći da steknete upotrebljivo znanje, i da sagledate da li želite da nastavite dalje putem agilne karijere. Ako se odlučite da nastavite putem agilne transformacije, kao učesnici naših kurseva računajte na to da ćemo se starati o vašoj karijernoj putanji.