Da biste bili prisutni na webu zahteva se više od samog HTML-a i hiperlinkova. Ako želite postati frontend web developer, teško je odrediti gde da se započne učenje, koji jezici i biblioteke treba da budu vaši fokusi?

Ukoliko želite da budete u toku sa brzim promenljivim svetskim razvojnim mrežama preporučujemo kurs napredni JavaScript. Ovaj kurs će se fokusirati na napredni razvoj JavaScript aplikacija ali ćemo se na početku podsetiti i osnovne sintakse i načina pisanja JavaScript-a kao i alata koje svakodnevno koriste frontend developeri.

Trening pruža dublje razumevanje client side programiranja koje se ogleda u kreiranju animiranih widget-a, menija i galerija kao i raznih web aplikacija.

Na osnovu znanja koje ste stekli na samom kursu moći cete da dokažete da imate veštine kroz završni projekat koji može upotpuniti Vaš portfolio.

Svi polaznici će imati prilike da na domaćim zadacima koje dobijaju nakon svakog predavanja vežbaju svoju samostalnost u radu a od svog predavača će nakon svakog pregleda rada dobijati komentare kako bi na kraju došli do što optimalnijeg rešenja.