pen test, penetraciono testiranje

Bezbednost informacionog sistema za svaku kompaniju je veliki izazov. Potreba za zaštitom podataka, servisa, aplikacija i sistema dovela je do pojave nove grane u IT industriji – Sajber bezbednost.

Kurs penetration testinga (pen test) namenjen je svakome ko želi da zaviri i uđe dublje u polje sajber bezbednosti. Da bi ste zaštitili aplikaciju na web-u, mrežnu infrastrukturu ili informacioni sistem potrebno je da razumete tehnike i alate koje koriste napadači (hakeri) prilikom proboja.

Pen test je simulacija realnog Cyber napada na informacioni sistem. Na taj način se pruža uvid pojedincu ili kompaniji u ranjivost informacionog sistema. Na ovom kursu naučićete tehnike i vrste napada na mrežnu infrastrukturu, baze podataka, web i android aplikacije putem najnovijih metoda na praktičan način.