Ovaj kurs namenjen je onima koji već poseduju znanja o programiranju i dobro poznaju programski jezik JavaScript, а gradivo obuhvata JavaScript biblioteku za razvoj SPA Web aplikacija – React.

Poznavanje bilo kog JavaScript framework-a je nešto što je neophodno za svakog Front end ili Full stack developera i nešto što će mu osigurati siguran posao u budućnosti. Jedna od trenutno najpopularnijih biblioteka za razvoj Web aplikacija je upravo React. Primarni zadatak React-a je rešavanje problema kreiranja velikih Web aplikacija u kojima se podaci i informacije menjaju u realnom vremenu.

Cilj ovog kursa je naučiti osnove React biblioteke uz konstantnu primenu naučenih znanja u praksi kroz kreiranje mini projekata kako bi svaki polaznik na kraju kursa mogao da samostalno kreira realne web aplikacije.

Svi polaznici će imati prilike da na domaćim zadacima koje dobijaju nakon svakog predavanja vežbaju svoju samostalnost u radu a od svog predavača će nakon svakog pregleda rada dobijati komentare kako bi na kraju došli do što optimalnijeg rešenja.