MS Project je program namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije projekata. Upravljanje projektima predstavlja jednu od najdinamičnijih i najperspektivnijih oblasti menadžmenta. MS Project se koristi za sve elemente upravljanja projektima, od postizanja strogih vremenskih okvira do biranja adekvatnih resursa i osnaživanja tima. Ovaj trening će Vam omogućiti da uz pomoć MS Project-a naučite planiranje, praćenje i kontrolu realizacije projekata svih obima.