Kurs MCSA SQL Server Microsoft Certified Solutions Associate za Microsoft SQL Server 2012 je namenjen osobama koje implementiraju i administriraju Microsoft SQL Server baze podataka. Pohađanjem MCSA: SQL Server kursa i sticanjem MCSA: SQL Server sertifikata, osoba demonstrira da ima sposobnosti potrebne da vodi organizaciju kroz proces uspešnog projektovanja, implementiranja i administriranja Microsoft SQL Server baze podataka.